Joystick

Definícia

zariadenie na interakciu pohybu pomocou obmedzených operácií polohovania a výberu

Príklady

joystick, rolovacia myš


Joystick

Definition

movement interaction device by restricted positioning and selecting operations

Examples

roller ball


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0