Nosná konštrukcia podlahy

Definícia

Systém nosnej konštrukcie ukončujúci priestor smerom nadol

Príklady

podlaha


Floor structure

Definition

structural system terminating a space downwards

Examples

floor


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0