Snímač rozdielu tlaku

Definícia

snímač tlaku využívajúci dva porty na snímanie diferenčného tlaku so skalárnym výstupom

Príklady

detektor rozdielneho tlaku


Differential pressure transmitter

Definition

pressure sensing object utilizing two ports for differential pressure sensing, with scalar output

Examples

differential pressure sensor, pressure sensor, relative pressure sensor


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0