Akustický senzor

Definícia

audiovizuálny snímač na snímanie zvuku so skalárnym výstupom

Príklady

zvukový alarm


Acoustic detector

Definition

audio-visual sensing object of sound, with Boolean output

Examples

glass breakage detector


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0