Informačný a komunikačný systém

Definícia

Inštalačný systém pre zabezpečenie komunikácie medzi osobami alebo systémami

Príklady

komunikačné zariadenia, IT systémy, IT zariadenia, IKT systém


Information and communication system

Definition

installation system which provides communications between persons or technical systems

Examples

communication equipment, IT systems, IT equipment, ICT system


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0