Brúsenie a drvenie predmetov

Definícia

objekt na spracovanie hmoty poskytujúci menšie formy pevného materiálu


Grinding and crushing object

Definition

matter processing object providing smaller forms of solid material

Examples

kind of sorting method applied


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0