Konštrukcia z materiálov podložia

Definícia

konstrukčný systém povrchu zeme, ktorý poskytuje podporu iným konštrukciám

Príklady

vrstvy podložia


Subgrade construction

Definition

ground surface construction system which gives support to other constructions


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0