Spracovateľské zariadenie

Definícia

stavebný subjekt na spracovanie hmoty alebo elektrickej energie


Processing facility

Definition

construction entity for treating matter or electricity


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0