Bylinky

Definícia

organická rastlina, ktorá nie je drevnatá alebo je málo drevnatá

Príklady

jednoročná rastlina, tráva, cibuľa, hľuza, trvalka


Herb

Definition

organic plant that is not woody or is insignificantly woody

Examples

flower, grass, vegetable plant


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0