Výkop

Definícia

nivelačný objekt poskytujúci definovaný profilovaný povrch roviny odobratím materiálu

Príklady

výkop v pôde, výkop v skale


Excavation

Definition

levelling object providing a defined profiled surface of plane by removing material

Examples

patterned ground


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0