Sledovacia miestnosť

Definícia

pracovný priestor na sledovanie jednotlivcov

Príklady

izolačná miestnosť, inkubačná miestnosť, izba intenzívna starostlivosť, observačná miestnosť


Observation space

Definition

workspace for monitoring individuals

Examples

intensive care room, incubator room, isolation room, pressure chamber, recovery room


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0