Snímač fyzických rozmerov

Definícia

snímač pre meranie priestorových rozmerov a/alebo polohy


Physical dimension sensing object

Definition

sensing object of spatial dimension and/or position

Examples

kind of being sensed and kind of output signal


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0