Sklad tekutín

Definícia

sklad materiálu pre tekutiny

Príklady

bazén, olejová nádrž, palivová nádrž


Fluid storage space

Definition

material storage space for fluid

Examples

oil reservoir, fat reservoir, fuel tank, liquid storage cabinet, safety cans, water basin, water pool, water reservoir


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0