Objekt generujúci prietok kvapaliny

Definícia

generujúci objekt pre tok kvapalín


Liquid flow generating object

Definition

generating object of liquid

Examples

kind of method applied


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0