Strešná veža

Definícia

stavebná konštrukcia, ktorá vytvára rozšírený vnútorný užívateľský priestor postavený na vrchnej časti strešného systému alebo stavby

Príklady

strešná veža


Roof tower

Definition

assembly system that creates an extended inner user space built on top of roof system or construction entity


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0