Varistorový zvodič prepätia

Definícia

objekt na ochranu pred prepätím pomocou varistora

Príklady

varistor


Varistor surge arrester

Definition

overvoltage protecting object by a varistor

Examples

limiter


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0