Podesta

Definícia

objekt prepojovací úrovne v podobe horizontálnej roviny spojenej schodiskovým ramenom

Príklady

schodisková plošina


Landing

Definition

level connecting object in the form of a horizontal plane connected to a flight of stairs

Examples

gangway


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0