Technické zázemie

Definícia

priestor pre technické systémy, ktoré podporujú ľudské činnosti


Equipment space

Definition

space for technical systems which support human activities


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0