Vysokonapäťová svorka

Definícia

vysokonapäťový pripájací objekt pre jedno pripojenie

Príklady

svorkovnica pre vysoké napätie


High voltage terminal

Definition

high voltage connecting object for a single connection

Examples

clamp, cable head, high voltage cable joint, junction box


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0