Strešný systém

Definícia

Priestorový systém, ktorý ohraničuje stavebný subjekt smerom nahor

Príklady

strecha, strešná krytina


Roof system

Definition

space system which terminates a construction entity upwards

Examples

roof, roofing


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0