Vyčnievajúce stavebné konštrukcie

Definícia

stavebná konštrukcia, ktorá vytvára priľahlý vonkajší užívateľský priestor zabudovaný do stenového systému alebo strešného systému

Príklady

prefabrikovaná vyčnievajúca konštrukcia, trámová vyčnievajúca konštrukcia, pohyblivá vyčnievajúca konštrukcia


Balcony

Definition

assembly system that creates an adjoining outer user space built into wall system or roof system

Examples

exterior corridor


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0