Objekt na spracovanie informácií

Definícia

objekt na spracovanie vstupných signálov a poskytnutie príslušného výstupu


Information processing object

Definition

object for treating input signals and providing an appropriate output

Examples

kind of signal


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0