Izolátor

Definícia

objekt pre umiestnenie svetelného zdroja

Príklady

izolátor


Light fixture

Definition

positioning object for light source

Examples

luminaire


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0