Železničný systém

Definícia

Systém pre vedenie a riadenie koľajových vozidiel

Príklady

železnice


Railroad system

Definition

installation system guiding and directing track-bound vehicles

Examples

railroad


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0