Objekt na konverziu signálu

Definícia

objekt pre transformáciu signálu


Signal converting object

Definition

transforming object of signal

Examples

kind of conversion


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0