Trecia spojka

Definícia

odnímateľná spojka na prenos energie pomocou trecích síl

Príklady

hydraulická spojka, odstredivá spojka


Friction clutch

Definition

detachable coupling for power transmission by means of frictional forces

Examples

centrifugal clutch, hydraulic clutch


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0