Počítač

Definícia

objekt na spracovanie elektrických signálov s ľudským zásahom

Príklady

počítač, notebook, modem, čítačka, server, kompilátor


Computer

Definition

electric signal processing object with human intervention

Examples

PC, personal computer, tablet computer


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0