Zdroj gama žiarenia

Definícia

objekt vyžarujúci energiu pomocou gama žiarenia

Príklady

zdroj gamažiarenia


Gamma ray source

Definition

wireless power object utilizing gamma rays


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0