Vodná turbína

Definícia

mechanická energia poháňajúca objekt vo forme kinetickej energie pri prúdení vody

Príklady

vodná turbína


Water turbine

Definition

mechanical energy driving object in the form of kinetic energy in streaming water


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0