Jednobytový dom

Definícia

obytná budova pre jednu domácnosť

Príklady

radový dom, rodinný dom


Single-dwelling house

Definition

residential building for one household

Examples

row house, summer house


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0