Arkier

Definícia

stavebná konštrukcia, ktorá ktorý vytvára rozšírený vnútorný užívateľský priestor zabudovaný do stenového systému

Príklady

arkier


Bay window

Definition

assembly system that creates an extended inner user space built into wall system


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0