Objekt umožnujúci zber

Definícia

objekt umožňujúci zber napojený do toku


Collecting interfacing object

Definition

interfacing object collecting for feeding into a flow

Examples

kind of object collected


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0