Odvodňovacia vrstva

Definícia

objekt otvoreného vedenia vo vrstve

Príklady

drenážny koberec, drenážna doska, nasiakavá vrstva


Drainage layer

Definition

open enclosure guiding object in a layer

Examples

infiltration layer, aeration layer


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0