Prepínač elektrickej siete

Definícia

objekt odovzdávania elektrického signálu presmerovaním vstupného signálu na špecifické zariadenia v rámci dátovej siete

Príklady

elektrický sieťový spínač


Electric network switch

Definition

electric signal relaying object by forwarding the input to specific devices within a data network


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0