Spracovateľský komplex

Definícia

stavebný komplex na spracovanie hmoty alebo elektrickej energie

Príklady

bitúnkový komplex, komplex na spracovanie živočíšnych a rastlinných produktov, komplex na spracovanie živočíšnych produktov, komplex na spracovanie plodín na ornej pôde, pekárenský komplex, pivovarnícky komplex, konzervárenský komplex, komplex na čistenie a údržbu, komplex na dennú úpravu vody, liehovarnícky komplex, komplex na likvidáciu suchého odpadu, komplex na spracovanie suchého odpadu, komplex na spracovanie elektrickej energie, komplex na spracovanie rýb, komplex na spracovanie plynu, komplex na spracovanie plynu, komplex na spracovanie záhradníckych plodín, komplex na pranie, komplex spracovania hospodárskych zvierat, komplex mlynov, komplex spracovania nerastných surovín, komplex jadrového a chemického hospodárstva, komplex spracovania jadrového odpadu, komplex spracovania ropy, rafinéria ropy, komplex spracovania ropy, komplex spracovania rudy, komplex bitúnkov, komplex povrchového nakladania s rádioaktívnym odpadom, komplex spracovania dreva, komplex podzemného nakladania s rádioaktívnym odpadom, komplex čistenia vozidiel, komplex čistenia odpadových vôd, komplex úpravy vody, komplex vinárstva


Processing complex

Definition

construction complex for treating matter or electricity

Examples

abattoir complex, animal and plant products processing complex, animal product processing complex, arable crop processing complex, bakery complex, brewery complex, cannery complex, cleaning and maintenance complex, day water treatment complex, distillery complex, dry waste disposal complex, dry waste treatment complex, electrical energy treatment complex, fish processing complex, gas processing complex, gas treatment complex, horticultural crop processing complex, laundry complex, livestock processing complex, mills complex, mineral processing complex, nuclear and chemical management complex, nuclear waste treatment complex, oil processing complex, oil refinery, oil treatment complex, ore processing complex, slaughterhouse complex, surface radioactive waste management complex, timber processing complex, underground radioactive waste management complex, vehicle cleaning complex, wastewater treatment complex, water treatment complex, winery complex


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0