Skladovací komplex

Definícia

stavebný komplex na akumuláciu hmoty alebo elektriny

Príklady

komplex skladovania potravín v okolitom prostredí, komplex skladovania zbraní, cintorínsky komplex, komplex cirkulácie a skladovania, komplex chladiarenských skladov, komplex skladovania suchých odpadov, komplex skladovania plynu, komplex skladovania kvapalných palív, komplex vojenských arzenálov, komplex skladovania nerastných surovín, komplex skladovania chladených potravín, komplex bezpečného skladovania, komplex samoobslužného skladovania, komplex skladovania pevných palív, skladovací komplex, skladovací komplex, komplex skladovania odpadových vôd, komplex skladovania vody


Storage complex

Definition

construction complex for accumulations of matter or electricity

Examples

ambient food storage complex, arms storage complex, cemetery complex, circulation and storage complex, cold storage complex, dry waste storage complex, gas storage complex, liquid fuel storage complex, military arsenals complex, mineral storage complex, refrigerated food storage complex, secure storage complex, self-storage complex, solid fuel storage complex, storage complex, warehouse complex, wastewater storage complex, water storage complex


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0