Poistka

Definícia

nadprúdový ochranný predmet, ktorý pomocou poistky preruší obvod, do ktorého je vložený, keď tento prekročí danú hodnotu na dostatočný čas

Príklady

poistky


Fuse

Definition

overcurrent protecting object that by fusing opens the circuit in which it is inserted by breaking the current when this exceeds a given value for a sufficient time


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0