Prechod pre voľne žijúce zvieratá

Definícia

dopravné zariadenie pre voľne žijúcu zver obchádzajúce umelé objekty

Príklady

tunel pre obojživelníky, obchvat pre zvieratá, ekodukt, rybí rebrík, zelený most, tunel pre malé cicavce, most pre voľne žijúce zvieratá, viadukt pre voľne žijúce zvieratá


Wildlife crossing

Definition

traffic facility for wildlife bypassing man-made entities

Examples

amphibian tunnel, animal bypass, ecoduct, fish ladder, green bridge, small mammals tunnel, wildlife bridge, wildlife viaduct


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0