Nádrž

Definícia

sklad kvapalín, plynov alebo iných hmôt v uzavretých jednotkách

Príklady

cisterna, nádrž na plyn, nádrž na olej, nádrž na benzín, bazén, silo


Tank

Definition

storage facility for liquid, gas or other masses in sealed units

Examples

cistern, gas tank, oil tank, petrol tank, pool, silo


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0