Detektor polohy

Definícia

snímač polohy so skalárnym výstupom

Príklady

fotobunka, magnetický kontakt


Position transmitter

Definition

physical dimension sensing object of position, with scalar output

Examples

position sensor, presence locator, radar, wind direction sensor


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0