Stena

Definícia

konštrukčný nosný objekt v rovinnej alebo zakrivenej povrchovej forme odolávajúci tlakovým silám

Príklady

základová stena, murivo


Wall plate

Definition

structural supporting object in a plane or curved surface form withstanding compression forces

Examples

concrete element, facing wall, foundation wall, load-bearing wall, wall


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0