Úrovňové priecestie

Definícia

zariadenie na presun dopravy medzi železnicou a cestou alebo cestou

Príklady

železničné priecestie


Level crossing

Definition

traffic transfer facility between railroads and roads or paths

Examples

railway crossing


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0