Stavebné entity

Definícia

Stavebná entita - nezávislá jednotka vybudovaného prostredia s charakteristickým tvarom a priestorovou štruktúrov určená k tomu, aby slúžila aspoň jednej funkcii nebo činnosti užívateľa.


Construction entity

Definition

Construction entity - an independent unit of the built environment with a characteristic spatial structure, intended to serve at least one function or user activity [ISO 12006-2:2013]


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0