Pole

Definícia

zariadenie na využívanie pôdy pre ročný výnos

Príklady

orná pôda, pastviny, pasienky


Field

Definition

land use facility for annual yield

Examples

cropland, grazing land, pasture


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0