Generujúci objekt

Definícia

objekt na zabezpečenie kontrolovateľného prúdenia


Generating object

Definition

object for providing a controllable flow

Examples

kind of object flowing and kind of source


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0