Stôl

Definícia

nosný predmet v určitej rovine tlačením

Príklady

pracovný stôl, operačný stôl, recepčný stôl, rysovacia doska, pult


Table

Definition

carrying object at a discrete plane by pushing

Examples

catwalk, operating table, platform


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0