Opora

Definícia

konštrukčný nosný objekt v tvare rovinnej alebo zakrivenej plochy odolávajúci tlakovým silám a ohybovému momentu

Príklady

nosná stena, klenba v suteréne, nosná konštrukcia mosta


Abutment

Definition

structural supporting object in a plane or curved surface form withstanding compression forces and bending moment


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0