Elektroinštalačný priestor

Definícia

inštalačný priestor pre elektrické zariadenia

Príklady

reaktorová hala, elektrická centrála, akumulátorové miestnosti, priestory vysokého napätia, turbínová hala, priestor pre transformátor


Electric installation space

Definition

installation space for stationary electric equipment

Examples

accumulator room, battery room, converter hall, fuse room, generator room, high voltage room, meter room, no-break room, reactor hall, switch room, switchgear room, transformer area, transformer room


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0