Elektrická svorka

Definícia

nízkonapäťový pripájací objekt pre jedno pripojenie

Príklady

výkonová svorkovnica, pólová svorkovnica


Electric terminal

Definition

low voltage connecting object for a single connection

Examples

low voltage cable joint, low voltage terminal


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0