Bazén

Definícia

otvorená stacionárna nádoba na skladovanie tekutín

Príklady

vaňa, bazén, nádoba


Pool

Definition

open stationary storing object for fluids

Examples

bunker, cistern, pit


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0